Nâng cao chất lượng cho nhân lực nông nghiệp

Liên quan tới công tác đào tạo nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn, theo Bộ Nông nghiệp, năm 2022, trong tổng số hơn 500.000 sinh viên nhập học, chưa tới 2% vào học lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản và tỷ lệ nhân lực vào lĩnh vực này ngày càng giảm. Con số này cho thấy nước ta đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp.

Để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại đòi hỏi một nguồn nhân lực lớn được đào tạo bài bản, chất lượng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ từ trình độ sơ cấp trở lên còn rất thấp; số lượng đăng ký các ngành học nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm hơn 30% so với giai đoạn 2011-2015. Cùng với đó, việc hợp tác giữa cơ sở đào tạo nông nghiệp với các doanh nghiệp còn hạn chế.

Bộ NN& PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đạt bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn trên cả nước; tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%. Để làm được điều đó các đơn vị đào tạo cần nắm bắt xu thế thị trường nông nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp để đưa ra phương thức đào tạo phù hợp. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan