Nâng cao chất lượng hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc

Trong nhiệm kỳ qua, Hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc đã bám sát thực hiện theo quy định của Luật. Trong nhiệm kỳ khoá XIV, Hội đồng dân tộc đã thực hiện 2 phiên giải trình, các nội dung trong phiên giải trình đều là những vấn đề được đồng bào các dân tộc quan tâm. Đây là nhận định của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 969 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, tổ chức sáng nay 19/3.

Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, trong quý III năm 2024, HĐDT sẽ tiến hành Phiên giải trình về việc thực hiện phân định miền núi, vùng cao. Việc lựa chọn nội dung, vấn đề giải trình phải có trọng tâm, trọng điểm, mang tính thời sự gắn với mục tiêu giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc theo các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Để nâng cao chất lượng của hoạt động giải trình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị nghiên cứu kỹ nội dung quy định của Nghị quyết số 969, phổ biến, quán triệt đến các thành viên của HĐDT và Vụ chuyên môn giúp việc. Trên cơ sở đó cụ thể hóa, áp dụng phù hợp đặc thù hoạt động của HĐDT, nhất là việc mẫu hóa các thủ tục theo các trình tự thực hiện của Nghị quyết để các thủ tục bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ, thống nhất, tránh làm phát sinh các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Linh -

Thanh Hải -

Vũ Hiếu -

Anh Đức