Nâng cao giải quyết các vụ án liên quan đến người chưa thành niên

Học viện Tư pháp cơ sở TP.HCM vừa tổ chức phiên tòa giả định vụ án hình sự và vụ án dân sự liên quan đến người chưa thành niên, nhằm tăng cường kỹ năng cho Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư tham gia vụ án. Đây cũng là cơ hội để những học viên ngành luật học hỏi, hoàn thiện kiến thức về xử lý pháp luật.

Hai phiên tòa giả định vụ án hình sự và vụ án dân sự liên quan đến người chưa thành niên có sự tham gia đóng vai của các học viên lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa giả định diễn ra tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội để các học viên rèn luyện thêm những kỹ năng đặc thù khi làm việc với trẻ vị thành niên, kỹ năng tác nghiệp ứng xử của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình xét xử đối tượng là người chưa thành niên.

Luật tố tụng hình sự, dân sự đã có những quy định áp dụng riêng với người chưa thành niên. Tuy nhiên qua những vụ việc trong thực tế cho thấy: để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, Việt Nam vẫn cần tiếp tục xây dựng nền tư pháp thân thiện hơn; đảm bảo áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong xét xử.

Thông qua các phiên tòa giả định, học viên chuyên ngành Luật có thêm cơ hội hoàn thiện kiến thức, kỹ năng tác nghiệp. Chương trình đào tạo của Học viện Tư pháp và đội ngũ giảng viên cũng có cơ hội tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả đào tạo trong xử lý các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hữu Ái