Nghị quyết 03 của HĐND Thành phố Hà Nội góp phần bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Để thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trong bối cảnh còn một tỉ lệ lớn lao động phi chính thức không có BHXH, HĐND Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 03 hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Theo Nghị quyết 03 của HĐND Thành phố Hà Nội, đối tượng thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30%; hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134 của Chính phủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phạm Cường Khánh Hoàng