Nhiều bất cập sau sáp nhập các trường học

Bên cạnh những kết quả tích cực, sau khi sáp nhập, các trường học, bậc học trên địa bàn còn gặp nhiều bất cập, khó khăn. Đây là kiến nghị của UBND huyện Krông Pắc gửi tới đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk trong buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023.

Giai đoạn 2018-2025, huyện Krông Pắc đã triển khai sáp nhập, sắp xếp, từ 99 trường còn lại 92 trường mầm non, tiểu học và THCS, giảm 07 trường. Theo kế hoạch, còn một số trường chưa sáp nhập theo đề án. Bên cạnh những hiệu quả, theo đại diện các đơn vị, việc sáp nhập gặp nhiều khó khăn, bất cập về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, quản lý cơ sở vật chất và hoạt động giáo dục của các trường.

Chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị, đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, huyện Krông Pắc tiếp tục sắp xếp, sớm ổn định bộ máy quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các trường học. Đồng thời, rà soát, nắm bắt tình hình, đặc biệt là vướng mắc, bất cập sau sáp nhập, bàn phương án giải quyết kịp thời nhằm nâng cao chất lượng dạy và học sau sáp nhập. Đối với nội dung được các đơn vị đề xuất sẽ được đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp kiến nghị với cấp có thẩm quyền

Kim Liên -

Việt Bảo