Nhìn ra thế giới: Cuộc đua phát triển công nghệ AI - Nỗ lực xây dựng quy tắc quản lý của các nước

Trí tuệ nhân tạo là thành tựu đột phá về phát triển khoa học và công nghệ, chẳng hạn như ChatGPT - công cụ được mệnh danh là AI thông minh nhất thế giới hiện nay. ChatGPT được dự báo là mô hình trí tuệ nhân tạo tiềm năng nhất và rộng rãi nhất trong tương lai.

Mặc dù vậy, ChatGPT vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và vẫn còn một số vấn đề do chưa thực sự hoàn thiện các công nghệ cốt lõi chính.

Trong nỗ lực hạn chế rủi ro từ ChatGPT và trí tuệ nhân tạo nói chung, nhiều nước đang đưa ra các biện phát kiểm soát ở các mức độ khác nhau, nhằm hạn chế những rủi ro liên quan quyền riêng tư, độ tin cậy và độ an toàn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Lê Ngọc Anh