Nhìn ra thế giới: Tăng cường khai thác năng lượng gió để phát triển kinh tế

Năng lượng gió đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh trên thế giới. Hiện nay, nhiều quốc gia đang tập trung nguồn lực để thúc đẩy ngành năng lượng này phát triển hơn nữa trong tương lai.

Khi năng lượng gió được sử dụng để tạo ra điện, sẽ giảm thiểu được lượng phát thải carbon, vốn gây tác động xấu đến môi trường. Vì lý  do này, ngày càng nhiều người ủng hộ năng lượng gió từ góc độ bảo vệ khí hậu.

Bên cạnh những ý nghĩa đóng góp tích cực đối với môi trường, việc phát triển toàn diện ngành công nghiệp năng lượng gió còn góp phần tạo ra việc làm cho người lao động ở nhiều lĩnh vực chuyên môn, đồng thời cắt giảm nhiều loại chi phí vì không cần nhập khẩu nhiên liệu thô.

Chính vì vậy, đầu tư vào năng lượng gió để phục vụ đời sống và phát triển kinh tế đang là mục tiêu hướng đến của nhiều quốc gia và khu vực, vì một tương lai xanh hoá ngành công nghiệp năng lượng trên toàn cầu.

Đinh Phượng