• 1178 lượt xem
  • 08:59 07/01/2024
  • Kinh tế

Nợ tín dụng 2023 Vietcombank tăng 10,6%

Năm 2023, Vietcombank huy động vốn tăng tăng 12,1% tương đương 1,4 triệu tỷ động, dư nợ tín dụng tăng 10,6% so với so với cuối năm 2022 tương đương với 1,2 triệu tỷ đồng. Thông tin tin tại lễ tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch kinh doanh 2024 của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Cùng với huy động vốn và dư nợ tín dụng, năm 2023 Vietcombak cũng hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch khác: 6.      Chất lượng nợ được kiểm soát theo mục tiêu: tỷ lệ nợ nhóm 2 xấp xỉ 0,42%; tỷ lệ nợ xấu xấp xỉ 0,97%; Dư quỹ dự phòng rủi ro  34.338 tỷ đồng, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt mức xấp xỉ185%. Theo đó năm 2023, Vietcombank giữ nhịp tăng trưởng về doanh số, nền tảng khách hàng tiếp tục mở rộng, giữ vững vị thế 1 trong 6 ngân hàng hàng đầu của Việt Nam với hiệu quả kinh doanh đạt mức cao: Lợi nhuận tăng 10% so với năm 2022; 10.3. Chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trung bình ROAA (rờ ô a a) và chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân ROAE (rờ ô a e) duy trì ở mức cao, tương ứng là 1,78% và 21,68%. Năm 2023, Vietcombak được vinh danh là 1 trong 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững tốt nhất thị trường chứng khoán. Năm 2024, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ12 % trở lên và lợi nhuận trước thuế tiếp tục tăng trưởng hơn 10%.