Nông nghiệp Việt Nam: Nông dân hiện đại

Triển khai Nghị quyết của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu, giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp sẽ ở mức 2,5 - 3,0%/năm; tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 2,6 - 3,2%/năm. Phấn đấu đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 50 tỷ USD.

Để đạt được những mục tiêu này, thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao năng lực cho nông dân là yếu tố quan trọng. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng nhấn mạnh xây dựng nền “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những nông dân trên hành trình số hóa với những đóng góp tích cực cho nền nông nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan