Nông nghiệp Việt Nam: OCOP hiện thực hóa chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Để giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong dịp diễn ra Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Thủ đô Hà Nội, Quốc hội Việt Nam đã tổ chức Triển lãm thành tựu Đổi mới sáng tạo sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. OCOP đã thay đổi tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp, là điển hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo của nhiều ngành kinh tế trên toàn cầu.

Để lắng nghe những ý kiến đánh giá về thành tựu đổi mới sáng tạo OCCOP của Việt Nam, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Wouter Vermeersch, nghị sĩ trẻ Hạ viện Bỉ - một trong những nghị sĩ trẻ tiêu biểu đã đến Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan