Nông thôn Việt Nam: Giữ lửa chiếu chèo

Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở phía bắc Việt Nam mà trọng tâm là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Chèo mang tính quần chúng và được coi là một loại hình sân khấu của hội hè với đặc điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp với cách ví von giàu tính tự sự, trữ tình.

Nếu sân khấu truyền thống Trung Quốc đại diện tiêu biểu là Kinh dịch của Bắc Kinh và sân khấu Nhật Bản là Kịch Nô thì đại diện tiêu biểu nhất của sân khấu truyền thống của Việt Nam là chèo. Nghệ thuật chèo đã hiện hữu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam không phải một, hai thế hệ mà lớp lớp thế hệ; không phải một,hai thế kỷ mà nhiều thế kỷ. Nó kết tinh những vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, là thành quả của trí tuệ dân gian, là công trình sáng tạo nghệ thuật thẩm mỹ, là khát vọng về tự do, công bằng và lý tưởng nhân văn hướng tới Chân – Thiện - Mỹ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam