Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại Quốc hội

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay.

Đồng thời, hội nghị cũng quán triệt việc tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; định hướng công tác đối ngoại của Quốc hội.

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương cùng các ủy viên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

và lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương.

Trong hai năm đầu của nhiệm kỳ, bất chấp những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội vẫn diễn ra sôi động theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; đã phát huy được hiệu quả, lợi thế và nét đặc thù vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân, ngày càng khẳng định vị thế của ngoại giao nghị viện trong toàn diện, hiện đại của Việt Nam.

Các ý kiến tại hội nghị cũng thống nhất với nhận định, công tác đối ngoại của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khoá XV đã được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả, thể hiện được hình ảnh một Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động và hành động; đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại chung của đất nước, nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông qua những hoạt động đối ngoại đa dạng và phong phú của Quốc hội, các đại biểu cũng cho rằng, có thể rút ra nhiều bài học, trong đó bài học quan trọng là phải tiếp tục gắn kết chặt chẽ, sáng tạo, hiệu quả giữa đối ngoại Quốc hội với các trụ cột, binh chủng đối ngoại, các cấp, các ngành nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, có được những kết quả nổi bật là do hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên và hoạt động đối ngoại rất hiệu quả của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng về phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, trong đó chú trọng vị trí, vai trò đối ngoại Quốc hội trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thực hiện tốt Chương trình đối ngoại năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã được Bộ Chính trị phê duyệt, cũng như của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát huy lợi thế, “sức mạnh mềm” của ngoại giao nghị viện, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Nhân dịp này, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại của Quốc hội khóa XV từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vũ Hiếu