Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 18 nội dung

Sáng 12/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do trong tháng 9 diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng nên phiên họp này sẽ được tổ chức trong 5,5 ngày, chia làm 3 đợt, xem xét, cho ý kiến vào 18 nội dung quan trọng liên quan tới các nội dung chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến đối với 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Riêng đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, được chuẩn bị công phu, UBTVQH chủ trương tiếp tục xin ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách về những vấn đề lớn, quan trọng, còn ý kiến khác nhau. Đồng thời UBTVQH cũng quyết định cho ý kiến thêm tại phiên họp thứ 26 này, để bảo đảm xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vào cuối năm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu đối với một số dự án luật trong đó có dự án Luật thủ đô (sửa đổi).

Đối với công tác giám sát, đáng chú ý, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến lần thứ hai với báo cáo kết quả chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030".  

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, UBTVQH sẽ tập trung cho ý kiến vào tờ trình ra Quốc hội cũng như dự thảo nghị quyết với những giải pháp mạnh mẽ mang tính đột phá để hỗ trợ, đồng hành với 3 chương trình mục tiêu quan trọng này. Qua đó cũng chỉ rõ việc làm cụ thể, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan cũng như thời gian hoàn thành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam