Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Giảm nghèo phải đa chiều, bao trùm, bền vững

Chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, giảm nghèo phải hướng tới ổn định và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 24 của Quốc hội.

 Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, phải giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, xóa đói, giảm nghèo cho mọi người, ở mọi nơi, mọi thời điểm và bao trùm mọi khía cạnh của đời sống. 

Báo cáo của Bộ LĐTBXH, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 4,03%, giảm 1,17%, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số là 21,02%, giảm 4,89% đạt mục tiêu theo quy định tại Quyết định số 90 của Thủ tướng. Tuy nhiên, một mâu thuẫn đặt ra là, dù Bộ LĐTBXH thừa nhận triển khai Chương trình chậm, nhưng các dự án thành phần của Chương trình vẫn đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đặt ra.

Đặt vấn đề vùng trung du miền núi tỉ lệ hộ nghèo giảm 32% là khá sâu trong khi đó đây là vùng khó khăn, một số thành viên đoàn giám sát không khỏi lo ngại về tính bền vững của công tác này. Từ đó đề nghị Bộ Lao động cần đưa ra thước đo chuẩn nghèo sát thực tiễn nhất.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, Nghị quyết số 24 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong chuyển đổi mục tiêu giảm nghèo, đó là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững. Do đó, phải làm sao xóa đói, giảm nghèo cho mọi người, ở mọi nơi, mọi thời điểm và bao trùm các khía cạnh của đời sống. Hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo vươn lên mức sống tối thiểu, tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền - Ninh Tùng