Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đừng để vốn bị đóng băng trong ngân hàng

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 5 năm của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. So với thời điểm bắt đầu chuyển về Ủy ban quản lý từ năm 2018, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đã tăng 9% và chiếm tỷ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu của DNNN trong cả nước.

Từ năm 2018, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được giao làm đại diện chủ sở hữu đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 16 ngành kinh tế - kỹ thuật (chiếm tỷ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu và 65% tổng tài sản của DNNN trong cả nước).

Sau 5 năm hoạt động, đến nay, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất tăng gần 100.000 tỷ đồng lên 1 triệu 154 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất tăng 131.000 tỷ lên 2 triệu 491 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các Tập đoàn, Tổng công ty vẫn chưa phát huy hết hiệu quả nguồn lực được giao; việc phân bổ chưa tập trung vào các ngành, lĩnh vực có tính chất dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế; công tác kiểm soát rủi ro với các dự án đầu tư ra ngước ngoài còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, mô hình đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp, thông qua Ủy ban Quản lý vốn, là một cách làm mới, nhưng đã từng bước chứng tỏ tính đúng đắn trong thực tế. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban tiếp tục tạo môi trường để 19 tập đoàn, tổng công ty phát triển mạnh mẽ. 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cam kết tạo mọi điều kiện để 19 tập đoàn, tổng công ty tiếp tục kiện toàn, củng cố để chuyển mạnh sang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong thời gian tới.
Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc./. 

Hoàng Hương -

Nguyễn Nga -

Hồng Dũng