Quảng Bình chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm đề phòng mưa lớn

Quảng Bình là tỉnh có địa hình vùng đồi núi dễ bị chia cắt, vùng trũng ngập lụt dễ bị cô lập. Hiện người dân ở các địa phương trong khu vực có khả năng bị ngập lụt đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, đề phòng mưa lớn trong những ngày tới.

Tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình), Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện đã vận chuyển 3 tấn gạo cho vùng đồng bào Rục thuộc các bản của xã Thượng Hóa và 3 tấn gạo cho bà con dân tộc các bản khu vực biên giới xã Trọng Hóa.

Ứng phó mưa lớn kéo dài trong những ngày tới, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và nhân dân triển khai “4 tại chỗ”. Đề nghị các địa phương đảm bảo dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, pin dự phòng, vật tư y tế... sẵn sàng cho tình huống bị chia cắt dài ngày, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc sinh sống.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam