Quảng Nam kiến nghị Chính phủ gỡ vướng để bán tín chỉ carbon

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, đưa tín chỉ carbon ra thị trường quốc tế, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng xem xét, thống nhất bổ sung vào Chương trình giảm phát thải từ REDD+ theo tiêu chuẩn TREES vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do Liên minh giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính lâm nghiệp - LEAF thực hiện.

Quảng Nam có gần 630.000 ha rừng tự nhiên, mỗi năm trữ được khoảng 1 triệu tấn carbon. Bán tín chỉ carbon có thể thu về 130 tỷ mỗi năm, giúp đồng bào miền núi phát triển kinh tế bền vững. Để thực hiện mục tiêu trên, trước mắt địa phương và các bộ ngành liên quan phải tháo gỡ các vướng mắc như đã đề cập.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đoàn Nguyên -

Anh Khoa