Quốc hội trong tuần: Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Quốc hội thăm tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới Định Hóa, Thái Nguyên; Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2024; Tiếp tục chuyên nghiệp, chuẩn hoá quy trình giải quyết công việc của Văn phòng Quốc hội,... là những tin tức đáng chú ý trong chương trình "Quốc hội trong tuần".

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam