Quy định chặt chẽ, cụ thể kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

"Thuốc là mặt hàng rất đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân, do đó việc bán thuốc nói chung và bán thuốc qua phương thức thương mại điện tử phải được kiểm soát chặt chẽ và cần đánh giá tác động cụ thể”. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp 32 của Ủy ban TVQH, khi cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đề xuất bổ sung quy định kinh doanh chuỗi nhà thuốc và kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử.

Góp ý vào nội dung này, một số thành viên Uỷ ban TVQH đề nghị cần quy định cụ thể việc cho phép bán thuốc qua thương mại điện tử, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực dược.

Cho ý kiến nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thuốc là mặt hàng rất đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân, do đó việc bán thuốc nói chung và bán thuốc qua phương thức thương mại điện tử phải được kiểm soát chặt chẽ và cần đánh giá tác động cụ thể.

Lưu ý kinh doanh theo chuỗi cần quan tâm nhất đến vấn đề pháp lý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị rà soát kỹ hơn quy trình, thủ tục, trách nhiệm pháp lý như: Mở thêm một cơ sở bán lẻ trong chuỗi nhà thuốc thì theo thủ tục nào? Cơ sở nào được bán trực tiếp cho người mua hay tất cả các nhà thuốc trong chuỗi đều được bán qua thương mại điện tử? Nếu như chỉ có một số cơ sở được bán thì trách nhiệm của nhà thuốc đối với chất lượng và các vấn đề phát sinh đến quyền lợi khách hàng được giải quyết như thế nào?

Trước đó, thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Xã hội cho biết, nếu quy định bán lẻ thuốc theo phương thức thương mại điện tử thì chỉ nên áp dụng với thuốc không kê đơn. Bên cạnh đó, cần rà soát quy định về thương mại điện tử để bảo đảm phù hợp với Luật Giao dịch điện tử.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức