Quy định rõ thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội

Vấn đề khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp tục là nội dung nhận được sự quan tâm của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 7. Theo đó, một số ý kiến đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhấn mạnh, khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương tôn vinh công trạng và khuyến khích đối với các cá nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, đối với đại biểu chuyên trách ở Trung ương và địa phương, để nắm bắt, hiểu rõ thành tích thì ngoài cơ quan trực tiếp quản lý đại biểu, còn có cơ quan được giao nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu. Do vậy việc giao thẩm quyền đề nghị khen thưởng cũng cần quan tâm làm rõ khi thiết kế Luật, đảm bảo khoa học, hợp lý, phù hợp với thực tiễn khi áp dụng.

Bà NGUYỄN THỊ THANH - Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Thực tế hiện nay công tác khen thưởng đang do Ban Công tác đại biểu thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giao cho Ban Công tác đại biểu xây dựng một đề tài về nâng cao chất lượng và các bộ tiêu chí đánh giá đại biểu Quốc hội. Do vậy cũng cần cân nhắc việc giao cho cơ quan nào thì thuận lợi hơn và sát với tình hình thực tiễn hơn cần cân nhắc thêm tạo cơ sở pháp lý khi thực hiện.”

Đối với Điều 94 của dự thảo Luật về trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có ý kiến đề nghị tiếp tục chỉnh lý để làm rõ hơn phạm vi, nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội được quy định về thi đua khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông HOÀNG THANH TÙNG - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: “Kể cả khen thưởng đối với các cơ quan quốc hội, đại biểu Quốc hội cũng phải tuân theo Luật Thi đua, khen thưởng, không thể vượt qua luật được. Trong Luật quy định rất rõ về hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn khen thưởng thì vận dụng đó như thế nào thì phải xác định rõ phạm vi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định đến đâu, vấn đề gì như về tiêu chuẩn, trình tự để phù hợp với đặc thù hoạt động của Quốc hội. Những vấn đề khác Ủy ban Thường vụ quốc hội không thể quyết định khác pháp luật được. Do đó phải quy định về phạm vi, nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ hướng dẫn cho có cơ sở pháp lý chặt chẽ sau này hướng dẫn.”

Đây là vấn đề đã được đặt ra trong quá trình xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và trong các lần sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, các quy định hiện hành cũng như việc thực hiện chưa xem xét đầy đủ đến những đặc thù cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ thiết kế sửa đổi Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng cần thành lập một ban soạn thảo để chỉnh lý riêng về nội dung này.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Từ nay đến tháng 5 năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải lập ra một ban soạn thảo do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội là tổ trưởng, đồng thời mời các đồng chí Ban Thi đua khen thưởng, Bộ Nội vụ để lập ra đề cương nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ hướng dẫn cái gì, cái gì đưa vào Luật, cái gì Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn.”

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Vừa qua, Ban soạn thảo đã rất nỗ lực để xây dựng quy định này, tuy nhiên để cụ thể chặt chẽ, khoa học, mạch lạc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật lập pháp một cách tốt nhất thì chưa đáp ứng được mong muốn. Rất mong Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí cho một nhóm nghiên cứu để giúp thiết kế vào dự thảo Luật một cách tốt nhất.”

Bên cạnh xác định thẩm quyền khen thưởng, thì cũng cần có các nguyên tắc, tiêu chí trong Luật để làm rõ quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ hướng dẫn công tác thi đua để làm cơ sở xác định thành tích đối với đại biểu Quốc hội. Cùng với đó cần sửa đổi về trình tự thủ tục để đại biểu Quốc hội được nhận khen thưởng tránh hình thức, khó thực hiện.

Thực hiện : Như Thảo Diệu Huyền Quang Sỹ Vũ Hiếu

quảng cáo