Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia: Tiếp cận mô hình kinh tế dựa vào sinh thái

Chiều 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia. Điểm mới của Quy hoạch lần này là đã tiếp thu, cập nhật nhiều xu thế mới của thế giới như giảm phát thải ròng, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh môi trường là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, bên cạnh việc thẩm định, nội dung Quy hoạch cần được tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa với tinh thần “còn thời gian, còn tư duy mới thì còn phải tiếp thu”. Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường sắp tới tập trung bảo tồn cảnh quan, phục hồi những khu vực bị suy giảm chất lượng, đồng thời chủ động ngăn ngừa tác động tiêu cực.

Từ tình trạng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học hiện nay, bài toán môi trường phải được đặt ra trong quá trình phát triển thông qua các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn chứ không phải “lẽo đẽo” đi sau. Tuy nhiên, cũng không bó cứng việc bảo vệ môi trường mà không có sự khai thác hài hòa.

Quy hoạch lần này đã tiếp thu, cập nhật nhiều xu thế mới của thế giới như giảm phát thải ròng, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tuy nhiên vấn đề rác thải nhựa vẫn chưa được phân tích sâu. Các đại biểu đề xuất đưa vào quy hoạch 3 văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rác thải, rác thải nhựa làm kim chỉ nam trong giải quyết các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, cần nêu rõ cơ chế về tái chế rác thải, cụ thể với các doanh nghiệp thu mua, cá nhân thu mua rác thải tái chế. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đỗ Minh