Sắc màu văn hóa: Rộn ràng nhịp chiêng nữ mùa Xuân giữa đại ngàn Tây Nguyên

Với cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại Tây Nguyên, cồng chiêng không đơn thuần chỉ là một loại nhạc cụ mà là báu vật tinh thần, gắn bó với họ trong suốt quá trình từ khi sinh ra, lớn lên và mất đi. Tuy cuộc sống hiện đại có nhiều loại âm nhạc thay thế nhưng với đồng bào nơi đây, không âm thanh nào có thể thay thế được nhịp cồng chiêng. Trong những hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, nếu như trước đây, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh nam giới đánh chiêng, thì hiện nay, có một nét đặc biệt là rất nhiều phụ nữ cùng tham gia. Những đội chiêng nữ đã và đang mang lại sức sống mới cho cồng chiêng, góp phần phát huy di sản văn hóa của dân tộc, để âm vang cồng chiêng sống mãi giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Hồng Gấm -

Phạm Hải -

Việt Bảo