Sắp xếp, sáp nhập 50 huyện và 1.243 xã

Chiều 28/2, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Theo đó, sẽ sắp xếp, sáp nhập 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã.

Từ Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 và từ phương án tổng thể của 56 tỉnh, thành gửi về Bộ Nội vụ, dự kiến sẽ thực hiện Sắp xếp, sáp nhập 50 đơn vị hành chính cấp huyện.

Trong đó, có 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 16 đơn vị khuyến khích và 23 đơn vị liền kề. Dự kiến sau sắp xếp giảm 14 đơn vị.

Tổng số Đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp: là 1.243 đơn vị. Trong đó có 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp dự kiến giảm 619 đơn vị.

Chỉ còn 6 tháng để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong khi số lượng đơn vị hành chính sắp xếp rất lớn. Bộ Nội vụ khẳng định, sẽ bám sát cùng địa phương bố trí, giải quyết chế độ chính sách đúng đối tượng, công khai, minh bạch đối với hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp.

Theo phản ánh của một số tỉnh, thành phố: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp, là rất lớn. Trong khi đó việc bố trí, sắp xếp cán bộ-công chức-viên chức từ cấp xã lên cấp huyện, cấp tỉnh rất khó, bởi đã sử dụng hết biên chế được giao. Có tình trạng 1 vị trí nhưng lại có tới 3-4 người đảm nhiệm.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, bộ máy hành chính còn nặng nề và đây cũng là yếu tố dẫn đến khó tăng lương, khó làm việc hiệu quả vì cứ phải xin ý kiến nhiều người. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo, là tháo gỡ khó khăn để kịp tiến độ tháng 9 năm nay, phải trình Đề án tổng thể lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Ban chỉ đạo cho biết, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với những địa phương không quyết liệt, có biểu hiện né tránh thực hiện sắp xếp cấp huyện, cấp xã. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Liên -

Hồng Dũng