Sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan, địa phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký chứng thực Nghị quyết số 112 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị cho phép sử dụng 63.725 tỷ đồng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

Quốc hội quyết nghị sử dụng 2.526,16 tỷ đồng dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 trong tổng số vốn 37.303,015 tỷ đồng của Nghị quyết số 93 để bổ sung cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam