Tăng sĩ số để giảm áp lực vào lớp 10 công lập?

Năm học 2024- 2025, ước tính số học sinh thi tuyển vào lớp 10 tăng hơn khoảng 5.000 em so với năm học trước, khiến áp lực chuyển cấp càng tăng. Để tháo gỡ khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng 10% số lớp, tăng 10% số học sinh. Những giải pháp tình thế này liệu có khả thi với cấp học THPT?

Trường THPT Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội là trường giáp ranh khu vực nội thành, chỉ tiêu đầu vào lớp 10 hàng năm là 585 học sinh, chia ra 13 lớp học.

Phòng học này rộng 60m2, vừa đủ để kê bàn ghế cho 45 học sinh ngồi học. Nếu tăng thêm sĩ số, nhà trường cũng không biết sẽ kê thêm bàn vào chỗ nào.

Việc tăng sĩ số có thể tính theo tổng thể và chia về các trường theo số phòng học hiện có, tuy nhiên với chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường còn gặp phải vấn đề là lựa chọn tổ hợp môn học. Có tổ hợp nhiều học sinh lựa chọn, có tổ hợp ít học sinh lựa chọn, do đó, rất khó để tăng thêm về mặt sĩ số khi trường còn thiếu cơ sở vật chất.

Năm 2024 toàn thành phố Hà Nội có 136.000 học sinh lớp 9, tăng 7.000 so với năm trước. Để giám áp lực Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất được áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập tại các quận và một số địa bàn huyện giáp ranh khu vực nội thành. Theo đó, tăng số lớp trong mỗi trường từ 45 lên 50 lớp và sĩ số mỗi lớp cũng tăng từ 45 lên 50 học sinh.

Việc tăng sĩ số hay tăng lớp sẽ chỉ là giải pháp trước mắt. Giải pháp cần hướng tới là xây dựng thêm trường học để giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh trong bối cảnh dân số cơ học cứ tăng đều hàng năm. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Đức Minh -

Hồng Dũng