Tăng tỷ lệ vốn nhà nước lên 70% là hợp lý

Thảo luận tổ về Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đại biểu Lê Thành Long cho rằng, hiện một số dự án giao thông có tổng vốn đầu tư lớn nhưng nhu cầu vận tải chưa cao. Vì vậy, việc có sự tham gia vốn của Nhà nước nhiều hơn để đảm bảo khả thi khi kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP.

Các chính sách này được đề xuất từ thực tế vướng mắc của địa phương trong đầu tư, xây dựng các dự án giao thông. Chính phủ đề nghị "nới" tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công - tư (PPP) lên tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án, tức tăng 20% so với quy định.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường -

Như Huỳnh