Tạp chí người Việt: 20 năm Nghị quyết 36 Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài - Nhịp cầu gắn kết nhân dân

Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Trước thực tế này, ngày 23/6/2004, Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Gần 20 năm trôi qua, Nghị quyết 36 đã phát huy được sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nhịp cầu góp phần gắn kết chặt chẽ người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc.

Mời quý vị theo dõi chương trình! 

Ngọc Anh -

Vân Hương -

Kiều Oanh