Tạp chí người Việt: Gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt tại Lào

Đối với những người Việt xa xứ, việc làm thế nào để các thế hệ con cháu biết sử dụng thông thạo tiếng Việt luôn là một trong những vấn đề được ưu tiên. Với khoảng 100.000 người đang làm ăn sinh sống tại đất nước Triệu Voi, cộng đồng người Việt tại Lào cũng không phải là một ngoại lệ. Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Việt và góp phần gìn giữ hồn cốt của dân tộc, trong những năm qua, cộng đồng người Việt tại Lào đã có nhiều sáng kiến để không chỉ duy trì mà còn lan tỏa tiếng Việt tại Lào.    

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vân Hương -

Ngọc Anh -

Kiều Oanh