Thanh niên định hình tương lai ASEAN

Hôm nay, ngày 23/4, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Đây là diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam, khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam, vì sự phát triển chung của cả khu vực. Trong khuôn khổ Diễn đàn, “Đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN và thanh niên” cũng vừa diễn ra, trong đó đề cao và khuyến khích sự tham gia sâu rộng hơn của thanh niên, đóng góp vào sự phát triển chung của khối.

Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN, là động lực thúc đẩy hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, và thanh niên là thế hệ tiếp nối, kế thừa một ASEAN đang ngày càng toàn diện, tự cường, năng động và hài hòa.

Trong bối cảnh đó, “Đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN và thanh niên” trao cơ hội cho đại diện thanh niên từ các quốc gia thành viên ASEAN chia sẻ quan điểm và đóng góp vào việc phát triển các chiến lược, chính sách mang tính quyết định cho sự phát triển, tăng trưởng của ASEAN trong tương lai.

Nhiều câu hỏi đã được ngài Tổng thư ký ASEAN và các đại biểu giải đáp và gợi mở, trong đó nhấn mạnh về các giải pháp để thúc đẩy giáo dục, đào tạo và trao cơ hội cho giới trẻ trong ASEAN.

Thanh niên là nguồn lực quý giá của đất nước, giữ vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực phát triển của mỗi quốc gia và khu vực; thanh niên cũng là lực lượng kết nối giữa hiện tại với tương lai, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Vì vậy, Đối thoại được kỳ vọng sẽ giúp tạo thêm động lực để thanh niên có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào tương lai của một ASEAN thịnh vượng và phát triển.

 Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Nhung -

Ninh Tùng