Thành ủy TP.HCM muốn mua tin phòng, chống tham nhũng và tiêu cực

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải vừa thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM ký ban hành quy định về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn thành phố.

Người cung cấp thông tin là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đang sinh sống, làm việc và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; không bao gồm tổ chức, cá nhân chuyên trách trong công tác chống tham nhũng, tiêu cực và cán bộ, công chức, nhân viên tại cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền tiếp nhận thông tin.

Người tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin là Ban Chỉ đạo PCTNTC thành phố; các thành viên trong Ban Chỉ đạo; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Ban Nội chính Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM giải thích rõ, mua tin không phải là một giao dịch dân sự. Đây được xem là hình thức khuyến khích, động viên đối với người cung cấp thông tin có giá trị, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM cũng đưa ra nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin và mua tin, như: Đảm bảo bí mật, kịp thời, chính xác, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc tiếp nhận thông tin của người cung cấp tin phải theo nguyên tắc "đơn tuyến"; thông tin được thẩm tra, xác minh, sử dụng, quản lý hiệu quả; người cung cấp thông tin được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối thông tin cá nhân, được xem xét khen thưởng; tổng số tiền người cung cấp thông tin được nhận không vượt quá mức quy định là 10.000.000 đồng/tin (vụ việc)…

(*) Nguồn: Báo Chính phủ

Hồng Quyên