Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng trong xây dựng pháp luật

Chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, cơ quan soạn thảo Luật cần thể chế hóa đầy đủ các chủ chương, chính sách của Đảng vào các dự án Luật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Xác định đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển, Thủ tướng đề nghị trong quá trình xây dựng Luật các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để thống nhất các nội dung. Đồng thời đề nghị rà soát đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế hóa tối đa các chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Song song với quá trình xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các bộ, ngành cần tập trung xây dựng các nghị định, thông tư để cụ thể hóa các luật, đặc biệt là các Luật vừa được Quốc hội Thông qua như Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở… bởi đây là những Luật có tác động lớn đến đời sống của người dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành phấn đấu trình các nghị định, thông tư hướng dẫn thi thành luật trong tháng 5/2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam