Thể hiện trách nhiệm của Quốc hội đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Chiều 26/5, cho ý kiến về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đánh giá cao việc lần đầu tiên đưa nội dung này ra thảo luận, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quốc hội đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri…

Tại kỳ họp này Ban Dân nguyện tổng hợp trên 2.000 kiến nghị, qua báo cáo đã giải quyết đạt trên 99,8% - đây là tỷ lệ giải quyết rất cao. Tuy vậy, còn 49 kiến nghị chưa được giải quyết, nhưng trong báo cáo chưa đề cập lý do chưa giải quyết, trả lời.

Về sự hài lòng của cử tri với kết quả giải quyết, đại biểu đề nghị cần làm rõ nội hàm cụm từ “giải quyết” và “giải trình”, nâng cao tỷ lệ số kiến nghị được giải quyết thỏa đáng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ giải thích, giải đáp, cung cấp thông tin.

Đại biểu cũng đề nghị cần tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Việc này cần phải làm thường xuyên và phải được giám sát mở rộng. Đặc biệt, cần phải giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc phối kết hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong vấn đề giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam