Thu hồi đất để xây khu đô thị, nhà ở thương mại là không phù hợp

Mở đầu phiên họp toàn thể lần thứ 9 diễn ra tại Quảng Ninh, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội tiến hành thẩm tra dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đây là dự thảo mới được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thẩm tra sơ bộ của Uỷ ban kinh tế, ý kiến của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

So với dự thảo được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề ngày 22/9 vừa qua, dự thảo lần này đã có một số điều chỉnh. 

Cụ thể, Điều 70 của dự thảo trước đó quy định Nhà nước thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (trong đó có phát triển khu đô thị, nhà ở thương mại và dự án khác) khi trên 80% người có đất đồng ý. Cơ quan thẩm tra - Ủy ban Kinh tế cho rằng đưa dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại thuộc nhóm thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là không phù hợp. Ban soạn thảo cần xác định rõ các tiêu chí, điều kiện của những dự án Nhà nước thu hồi đất để tránh thu hồi tràn lan.

Sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ, Chủ tịch Quốc hội, dự thảo mới không còn quy định này, mà đã quy định rõ hơn nội hàm dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Ông TRẦN HỒNG HÀ - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Dự thảo đã làm rõ thêm nội hàm thế nào là đời sống tốt hơn, thế nào là có thu nhập tốt hơn, dự thảo cũng làm rõ hơn thế nào là thu hồi đất lúa, nhưng nếu thu hồi đất lúa để làm các công trình thương mại này khác thì không chỉ đền bù đất lúa, nhưng thành phố không còn đất lúa thì đền bù đất ở. Nếu thu hồi ở một vị trí trung tâm thì sẽ đền bù ở vị trí khác tương đương trong quận đấy".

Đáng chú ý, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, quy định điều kiện thu hồi đất đối với dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất để Nhà nước thu được giá trị tăng thêm điều tiết lợi ích tổng thể cho toàn xã hội và người sử dụng đất; thực hiện điều tiết thị trường thông qua quan hệ cung - cầu;...

Ông TRẦN HỒNG HÀ -Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Khi chuyển từ đất khác không phải đất ở sang đất thương mại, đất nhà ở phát sinh địa tô chênh lệch, phát sinh chi phí thì chúng ta phải quy định thủ tục, trách nhiệm tài chính".

Thay vì 5 vấn đề như ở tờ trình lần thứ nhất, tờ trình ngày 27/9 chỉ còn ba vấn đề được tách riêng để xin ý kiến, do còn có quan điểm khác nhau trong quá trình xây dựng luật. Gồm: mở rộng hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. Mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa và bổ sung quy định về cho phép chuyển nhượng thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm.

Thực hiện : Thanh Nga Vũ Hiếu