Thủ tướng: Đưa Đại học Quốc gia TPHCM vào top 100 trường đại học hàng đầu châu Á

Chiều ngày 16/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chính phủ có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Đại học Quốc gia TPHCM kiến nghị Chính phủ xem xét 6 nội dung liên quan đến đề xuất phê duyệt Đề án “Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm cơ sở giáo duc hàng đầu Châu Á”; đề án nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, quy hoạch,...

Phân tích những khó khăn, thách thức thời gian tới, Thủ tướng Chính cho rằng, xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030 là yêu cầu khách quan, nhằm kiến tạo động lực tăng trưởng mới, không gian phát triển mới, nhanh và bền vững thông qua các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gắn kết và phục vụ cộng đồng.

Thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia TPHCM phải sử dụng hiệu quả nguồn lực con người; thực hiện thương mại hóa các sản phẩm của Trường.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM xử lý, hoàn thành trước tháng 6/2024.

Linh Có -

Nguyễn Trình