Cần sớm ban hành nghị định về đại học Quốc gia

Bên cạnh các kiến nghị liên quan tới việc triển khai thực hiện đề án “Phát triển Đại học quốc gia TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục hàng đầu Châu Á”; giao đại học Quốc gia thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý … thì việc cần sớm ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia là nội dung được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm trong buổi làm việc của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà với 2 Đại học Quốc gia, được tổ chức tại TP.HCM sáng 6/9.

Theo các đại biểu, thời gian qua, hai ĐHQG đã hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi. Tuy nhiên, trên thực tế quá trình thực hiện tự chủ này lại gặp rất nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ các vướng mắc, việc sớm ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia; quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm là rất cần thiết.

Ghi nhận và khẳng định sẽ nghiên cứu, giám sát để trong tháng 9 này sẽ ban hành được Nghị định làm cơ sở pháp lý cho hai Đại học Quốc gia phát triển. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị 2 Đại học Quốc gia cần chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược phát triển.

Theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, hiện chưa có quy chuẩn thế nào là Đại học Quốc Gia, Đại học trong Đại học… nên để tháo gỡ, giải quyết căn cơ những vướng mắc, khó khăn, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho Đại học Quốc gia, việc cần phải có Luật đại học là hết sức cần thiết.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Thùy Vân -

Hữu Ái