Thủ tướng làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

Sáng 5/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Năm 2023, tổng doanh thu Công ty mẹ của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đạt gần 1,135 triệu tỷ đồng, bằng hơn 105% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 53.256 tỷ đồng (không tính Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) vượt hơn 166% kế hoạch năm 2023. Các Tập đoàn, Tổng công ty nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 79.252 tỷ đồng bằng xấp xỉ 200% kế hoạch năm 2023.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, trong bối thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, song năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt được kết quả quan trọng, khá toàn, trên tất cả các lĩnh vực; là điểm sáng trong bức tranh tối màu của kinh tế thế giới. Thủ tướng khẳng định, trong thành tích chung đó có sự đóng góp của 19 Tập đoàn, Tổng công ty, dưới sự điều hành, quản lý của Chính phủ, trực tiếp là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Với mong muốn năm 2024, các Tập đoàn, Tổng công ty tập trung nhiều hơn cho đầu tư phát triển, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, các Tập đoàn, Tổng công ty phân tích, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thời gian tới. Đặc biệt, các đại biểu rà soát, sự cần thiết hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và pháp luật liên quan để các tập đoàn, tổng công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Theo TTXVN