Thủ tướng họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Sáng 25/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng.

Mở đầu phiên họp, điểm lại tình hình năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát, đồng hành của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp, cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát nhiệm vụ mà Trung ương, Quốc hội đã đề ra. Thủ tướng cho rằng trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng của các phong trào thi đua, của công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng lưu ý các cấp, các ngành, địa phương chú ý rà soát tình hình, bảo đảm chăm lo người dân đón Tết, không để ai không có Tết; làm tốt công tác trợ cấp xã hội, sẵn sàng hỗ trợ các đối tượng chính sách, khó khăn; bảo đảm nguồn cung hàng hoá thiết yếu dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán; làm tốt công tác quản lý giá; chuẩn bị mọi phương án có thể, không để bị động trong mọi tình huống.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan thực trạng công tác thi đua, khen thưởng; phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; để đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Cùng với đó, cần hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Hội đồng theo hướng phân công rõ nhiệm vụ, phát huy vai trò của từng thành viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng; phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập; phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác thi đua, khen thưởng...

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!