Thủ tướng làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Sáng 5/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc ủy ban. Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty phải tái cấu trúc và tập trung cho đầu tư phát triển, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và trong các năm tiếp theo.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty phân tích, đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng 19 tập đoàn, tổng công ty trong thời gian qua, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2023.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, cũng như các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa bản lề trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty phải nắm chắc tình hình và quán triệt, bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung cho đầu tư phát triển, trong đó tập trung cho 3 đột phá chiến lược; làm mới 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; bổ sung các động lực mới là phát triển xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ; tái cấu trúc lại các tập đoàn, tổng công ty để bứt phá đi lên.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan doanh nghiệp, trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của các tập đoàn, tổng công ty.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý, các tập đoàn, tổng công ty phải chú ý bảo đảm các cân đối lớn về điện, than, dầu khí, xăng dầu, cung ứng các sản phẩm là nguyên liệu cho các ngành sản xuất và cho an ninh quốc phòng, vận tải hàng khách, hàng hóa, các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu phải nỗ lực hơn nữa, với mục tiêu hiệu quả kinh doanh, đầu tư, đóng góp ngân sách, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng năm 2024 phải hiệu quả cao hơn năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam