Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam đứng đầu châu Âu và đang có hiệu quả. Việt Nam ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; có không khí hòa bình, hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới. Đây là những nền tảng vững chắc để các nhà đầu tư Hà Lan tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp, đối tác Hà Lan hỗ trợ Việt Nam các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, trong đó các tổ chức tài chính cần có ưu đãi lãi suất; hỗ trợ Việt Nam chuyển giao khoa học, công nghệ hiện đại; chuyển giao kinh nghiệm, khoa học quản trị tiên tiến; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện thể chế phù hợp với điều kiện Việt Nam và hội nhập quốc tế...

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến các doanh nghiệp, đối tác Việt Nam và Hà Lan ký kết các văn bản hợp tác như giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn Hoàng gia De Heus; giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam với Đại học Wageningen và Tập đoàn Giáo dục Lentiz.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam