Phát huy tối đa dân chủ để hoàn thiện thể chế

Chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần phát huy tối đa dân chủ, huy động trí tuệ tập thể của các chuyên gia, nhà khoa học, tôn trọng các ý kiến phản biện để xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp với thực tiễn và khả thi.

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật và đề nghị xây dựng luật. Trong đó có Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật về phòng thủ dân sự, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Chính phủ cũng xem xét báo cáo đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận dân chủ, sôi nổi, trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các cơ quan trình, thẩm định, phối hợp và cơ quan có liên quan đã dành nhiều thời gian, công sức cho các dự án luật. Các dự án luật đã cụ thể hoá đường lối, chính sách của Đảng, bám sát quy trình, quy định xây dựng luật, vừa nâng cao chất lượng nhưng đảm bảo đúng tiến độ trình các cấp có thẩm quyền. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành tập trung hơn nữa và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, đảm bảo xứng tầm với 1 trong 3 đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tăng cường kiểm tra giám sát để thể chế đi vào cuộc sống. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục rà soát các luật, nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực quản lý, phát hiện các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết, không vì lợi ích cục bộ của Bộ, ngành mình. Thủ tướng đề nghị, các cơ quan trình tiếp thu tối đa ý kiến các thành viên Chính phủ, các cơ quan có liên quan, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng xây dựng luật, phù hợp với thực tiễn. 

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: “Trong quá trình hoàn thiện tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan liên quan, lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, lấy ý kiến phản biện. Tinh thần là phát huy tối đa dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, huy động trí tuệ của các chuyên gia, tôn trọng các ý kiến khác nhau, tôn trọng ý kiến phản biện, trên cơ sở đó chúng ta có đầy đủ thông tin để đi đến quyết định phù hợp với thực tiễn và khả thi, khi thực hiện mang lại hiệu quả.”

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế đúng quy định, trình tự, thời hạn và nâng cao chất lượng. Các cơ quan tiếp tục quan tâm về chế độ chính sách, nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác rất quan trọng này. Thủ tướng lưu ý các cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan trình, thẩm định nhằm tạo đồng thuận cao trong nhân dân và không khí sôi nổi trong quá trình lấy ý kiến góp ý đối với mỗi dự án luật./.

Thực hiện : Diệu Linh Sỹ Cường