Thực hiện 'Năm quyết tâm', 'Năm bảo đảm' và 'Năm đẩy mạnh' để đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2024

Sáng 3/4, chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm” và “5 đẩy mạnh”, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2024.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực tháng sau tốt hơn tháng trước; tính chung Quý I hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tăng trưởng GDP quý I đạt 5,66%, cao hơn cùng kỳ từ năm 2020.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu “10 mặt được” trong phát triển kinh tế- xã hội thời gian qua; đồng thời chỉ rõ 5 tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thời gia tới. Thủ tướng yêu cầu, thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024 với tinh thần “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm” và “5 đẩy mạnh”.

“5 đẩy mạnh” gồm: Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả lĩnh vực; Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển; Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, khai thác có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo, lập nghiệp; chuyển đổi số, triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng tin tưởng các bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời; đoàn kết, nhất trí; tích cực, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; điều hành quyết liệt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ... thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Theo TTXVN