Tiếng nói cử tri: Bất cập trong việc cấp “sổ đỏ” tại các khu tái định cư

Ủng hộ chủ trương thu hồi đất của nhà nước để phục vụ các dự án trọng điểm và chấp nhận đến nơi ở mới là các khu tái định cư. Thế nhưng, trái ngược với viễn cảnh an cư lạc nghiệp, ở một số địa phương người dân vẫn phải mòn mỏi chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cá biệt có những hộ dân hơn 20 năm vẫn chưa được cấp “sổ đỏ”. Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi của người dân.

Nhằm kết nối tiếng nói của cử tri cả nước với Quốc hội cũng như Chính phủ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện chương trình Tiếng nói cử tri. Qua đó, thúc đẩy các cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội.

Sau đây sẽ là một số vụ việc nổi cộm gây bức xúc dư luận được người dân gửi về Ban Dân nguyện cũng như Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Trần Tiến