Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương chia sẻ về các Luật sẽ trình xin ý kiến và xây dựng trong năm 2024

Năm 2023, Quân Ủy trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, với nhiều thành tựu nổi bật, một số nội dung mang tính đột phá.

Về lập pháp, Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo 3 dự án Luật trình Quốc hội, trong đó, Quốc hội đã thông qua 2 dự án Luật với số phiếu tán thành rất cao.

Năm 2023, Quân đội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ chia sẻ với THQHVN về những dấu ấn nổi bật của Quân đội trong năm 2023 và những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Khắc Phục -

Cao Hoàng