TPHCM ban hành nghị quyết hỗ trợ lãi suất theo cơ chế của NQ98/2023/QH15

Nhằm tiếp tục chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, trên cơ sở Nghị quyết 98, tại kỳ họp thứ XI, HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty đầu tư tài chính nhà nước TPHCM cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, nghị quyết này sẽ được áp dụng cho các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số; khởi nghiệp, thương mại và phục vụ sản xuất nông nghiệp; y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hoá thể thao; hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường cùng 4 ngành công nghiệp trong yếu và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Mức lãi suất được hỗ trợ tối đa không vượt quá mức lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng VN kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM cộng thêm phí quản lý 2%/năm. 

Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân vốn vay lần đầu của HFIC và không quá 07 năm kể từ ngày giải ngân vốn lần đầu. Mức vốn vay tối đa  của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất là 200 tỷ đồng/dự án. Ngân sách TP sẽ hỗ trợ 100% hoặc 50% mức lãi suất. Chủ tịch UBND TP quyết định việc chấp thuận hay không chấp thuận dự án được hỗ trợ lãi suất, điều chỉnh quyết định phê duyệt, chấm dứt hỗ trợ đối với dự án.

 Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Vân -

Phạm Tiến