• 1269 lượt xem
  • 19:40 14/08/2023
  • Xã hội

TPHCM đề xuất lương trên 100 triệu đồng cho lãnh đạo làm khoa học

Tại dự thảo Quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đề xuất người làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ sẽ được trả lương tương ứng với chức danh mà họ đảm nhận.

Cụ thể, người đứng đầu, cấp phó của tổ chức khoa học công nghệ công lập được hưởng mức thù lao 50 - 100 triệu đồng, trưởng các phòng ban 40 - 80 triệu đồng, phó phòng ban 30 - 60 triệu đồng mỗi tháng.

Mức thù lao này được xem xét tăng 5% mỗi năm theo kết quả hoạt động tại đơn vị lãnh đạo làm việc nhưng không quá mức trần quy định trên. Ngoài ra, lãnh đạo các tổ chức khoa học công nghệ được thưởng 1 tháng lương khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm. Họ cũng được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại, rủi ro gây ra cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Việc miễn trừ này được hiểu do nguyên nhân khách quan, mặc dù đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định về nghiên cứu khoa học.

Với người thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ được chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm đề tài là 60 triệu đồng mỗi người một tháng. Hệ số lao động khoa học của các chức danh gồm: chủ nhiệm nhiệm vụ (1,0), thành viên chính (0,8), thư ký khoa học (0,6), thành viên (0,6), kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ (0,2). Hệ số lao động khoa học là cơ sở để tính tiền công lao động cho từng vị trí tham gia đề tài, dự án. Lãnh đạo, người nghiên cứu phải nằm trong các lĩnh vực ưu tiên của thành phố như điện tử - công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới...

(*) Nguồn: VnExpress

Việt Bắc