Triển khai quy hoạch năng lượng còn nhiều vướng mắc

Tại phiên họp thứ 27, Ủy ban TVQH tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021". Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: việc triển khai quy hoạch về năng lượng đang đối mặt với nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt trong việc huy động vốn ứng dụng phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và cơ chế quản lý. Tuy nhiên báo cáo giám sát cũng chưa nêu cụ thể các giải pháp để khắc phục vấn đề này.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị, trên cơ sở ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ, Đoàn giám sát sẽ tập trung hoàn thiện báo cáo, dự thảo Nghị quyết và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ bằng văn bản, để gửi bằng văn bản tới Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức