Trưởng ban Công tác Đại biểu: HĐND quyết sách kịp thời các vấn đề cấp bách, sáng tạo trong giám sát

Sau 2 năm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân toàn quốc các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, năm nay, lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức với quy mô lớn, đa dạng các thành phần, hứa hẹn nhiều đổi mới trong nội dung, hình thức gắn với sự đổi mới – hành động – trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thời gian qua. Để rõ hơn về sự kiện quan trọng này, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn nhanh Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam