Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bước vào giai đoạn nước rút

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết đến hạn thông xe kỹ thuật tuyến chính. Hiện nay, tất cả các nhà thầu trên toàn tuyến đang dốc lực thi công trên công trường để kịp thông xe kỹ thuật cuối năm 2022 như cam kết.

Tại gói thầu XL01 tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong nhà thầu đã tăng gấp 3 lần thiết bị và nhân công để tập trung thi công đảm bảo các mốc tiến độ đã cam kết với Chính phủ tại lễ phát động thi đua 120 ngày đêm hoàn thành dự án.

Riêng tại gói XL03 lãnh đạo cao nhất các nhà thầu bám sát trên công trường để chỉ đạo các tổ đội, đơn vị thi công.

Theo tiến độ thực hiện dự án, hiện có 2 gói thầu cơ bản đáp ứng được yêu cầu là gói XL-01 và gói XL-03, riêng gói XL-02 và gói XL-04 phải rất nỗ lực mới có thể hoàn thành theo như cam kết. Trước tình hình này, chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án giao thông 7 đã quyết liệt cắt chuyển khối lượng từ các nhà thầu chậm tiến độ sang cho các nhà thầu phụ để thi công.

Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km. Hiện tiến độ thực hiện của dự án đạt hơn 60,52% giá trị hợp đồng, trong đó phần tuyến chính đạt 74% khối lượng công việc, chậm hơn 11% so với kế hoạch. Từ nay đến hạn thông xe kỹ thuật tuyến chính vào 31/12/2022. Ban quản lý dự án và các nhà thầu sẽ phải nỗ lực chạy đua với thời tiết và các yếu tố về vật liệu, tài chính, nhân công để về đích đúng cam kết.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Lê Trang Triệu Nguyễn