Tỷ lệ tiếp công dân của người đứng đầu chưa đạt theo quy định

Để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024, sáng 4/5, Đoàn giám sát do Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Nam Định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn từ 01/08/2023 – 31/03/2024. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu các cấp chưa đạt theo quy định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định, từ ngày 01/08/2023 – 31/03/2024, toàn tỉnh đã tiếp 1.906 lượt công dân. Trong đó, đáng chú ý là thông tin Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp 04/08 ngày theo quy định, đạt 50% và uỷ quyền cho Phó Chủ tịch tiếp 04 ngày, chiếm 50% số ngày tiếp. Chủ tịch UBND cấp  huyện tiếp định kỳ 120/160 ngày, chiếm 75% và Chủ tịch UBND cấp xã tiếp định kỳ đạt 91% theo quy định. Đoàn Giám sát cho rằng, tỷ lệ tiếp dân của người đứng đầu chính quyền các cấp như vậy là không đạt yêu cầu so với quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013.

Cho ý kiến về vấn đề này, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho rằng, Luật Tiếp công dân năm 2013 đã quy định rất rõ số lần tiếp công dân của người đứng đầu, đề nghị các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện.

Ghi nhận những kiến nghị của đoàn giám sát, Bí thư tỉnh uỷ Nam Định cho biết, tỉnh Nam Định sẽ tiến hành rà soát, kiện toàn và thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân nguyện cũng lưu ý tỉnh Nam Định một số vấn đề  như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa thường xuyên, kịp thời, năng lực, kinh nghiệm của một số cán bộ cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tiếp công dân cũng như việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trần Tiến -

Sỹ Cường