UBTVQH cho ý kiến về hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại các cơ quan của Quốc hội

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị không quy định số lượng tối thiểu 1 phiên giải trình trong năm để bảo đảm linh hoạt trên cơ sở xem xét những vấn đề nóng, đột xuất nổi lên. Đây cũng là nội dung được các Ủy viên UBTVQH đồng tình.

Với tinh thần thống nhất cao, UBTVQH đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc dự thảo Nghị quyết hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Trong đó, một trong những tiêu chí lựa chọn nội dung giải trình là những vấn đề, vụ việc xảy ra có tính thời sự, bức xúc, nổi lên trong đời sống xã hội; vấn đề được dư luận, cử tri và Nhân dân quan tâm, đòi hỏi phải được làm rõ, giải quyết kịp thời.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Vũ Hiếu -

Tùng Dương